محمد مهدی  باریده

محمد مهدی باریده

سن: 29

تخصص ها
Sales and Marketing
Software
Business Development

کارشناس ارشد خواجه نصیر

محمد مهدی بهفر راد

محمد مهدی بهفر راد

سن: 37

تخصص ها
Gaming
Content and Publishing
Project Management

کارشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب

محمدرضا طالبی

محمدرضا طالبی

سن: 32

تخصص ها
Sales and Marketing
Advertising
Business Development

کارشناس ارشد دانشگاه شریف

حمیدرضا رخصتی

حمیدرضا رخصتی

سن: 26

تخصص ها
Artificial Intelligence
Software
Network

کارشناس ارشد دانشگاه خواجه نصیر

ایمان بخشعلی

ایمان بخشعلی

سن: 33

تخصص ها
Sales and Marketing
Advertising
Business Development

کارشناس ارشد دانشگاه تهران

فرزانه غلام ابوالفضل

فرزانه غلام ابوالفضل

سن: 42

تخصص ها
Professional Services
Information Technology
Business Development

کارشناس ارشد The University of Calgary

بهار مازندرانی

بهار مازندرانی

سن: 37

تخصص ها
Health Care
Data and Analytics
HC Business Analysis

دکتری DBA at IAE France

امیر نورالدینی

امیر نورالدینی

سن: 29

تخصص ها
Events
Data and Analytics
Community building

کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امیرحسین امیری

امیرحسین امیری

سن: 31

تخصص ها
Sales and Marketing
Content and Publishing
Digital Marketing

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد

علی نقی زاده

علی نقی زاده

سن: 40

تخصص ها
Sales and Marketing
Commerce and Shopping
Business Model Design

کارشناس ارشد دانشگاه تهران MBA

آرمان صفایی

آرمان صفایی

سن: 28

تخصص ها
Sales and Marketing
Professional Services
Business Design

کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

میلاد زندی زند

میلاد زندی زند

سن: 26

تخصص ها
Software
Artificial Intelligence
AI

کارشناسی آزاد اسلامی واحد رودهن