iwtr
28 تیر 99
توسط مهدی ملک نصب

Aerospace

iwtr
تولیدکننده راکت های ابی

eco
28 تیر 99
توسط علی خودکار

Administrative Services

eco
سیستم تحلیلی آموزشی اخبارس در بازار سهام ایران

باریک
12 تیر 99
توسط محمدعلی خداقلیزاده

Sales and Marketing

باریک
باریک، یه بار شیک

فصلینو
08 تیر 99
توسط محمدرضا کهندانی

Education

فصلینو
آموزش آنلاین

اگلیفت
08 تیر 99
توسط سید هیوا حسینی

Aerospace

اگلیفت
طراحی پرنده بدون سرنشین

Irsamedtour
08 تیر 99
توسط محمدتقی قنبری

Health Care

Irsamedtour
گردشگری سلامت

گرافکت
07 تیر 99
توسط مهران زندی زند

Design

گرافکت
خالقان هنر مدرن

روتیک
07 تیر 99
توسط میلاد زندی زند

Artificial Intelligence

روتیک arad accelerator badge
راهکارهای هوشمند روتیک