فصلینو
08 تیر 99
توسط محمدرضا کهندانی

Education

فصلینو
آموزش آنلاین

گرافکت
07 تیر 99
توسط مهران زندی زند

Design

گرافکت arad accelerator badge
خالقان هنر مدرن

روتیک
07 تیر 99
توسط میلاد زندی زند

Artificial Intelligence

روتیک arad accelerator badge
راهکارهای هوشمند روتیک