فصلینو

فصلینو

آموزش آنلاین

استارتاپ فصلینو در سال 1399 توسط محمدرضا کهندانی در شهر قم شکل گرفت. این استارتاپ توانست با مدیریت محمدرضا کهندانی در قالب یک استارتاپ 2-10 نفره، با دنبال کردن مدل b2c خدمات خود را بر بستر website ارائه کند. این استارتاپ اکنون در وضعیت mvp به سر میبرد و میتوانید با مراجعه به وب سایت این گروه اطلاعات بیشتری از خدمات این استارتاپ کسب کنید.