روتیک

روتیک arad accelerator badge

راهکارهای هوشمند روتیک

استارتاپ روتیک در سال 1398 توسط میلاد زندی زند در شهر قم شکل گرفت. این استارتاپ توانست با مدیریت میلاد زندی زند در قالب یک استارتاپ 2-10 نفره، با دنبال کردن مدل b2b در قالب یک شرکت ثبت شده خدمات خود را بر بستر website ارائه کند. این استارتاپ اکنون در وضعیت fund به سر میبرد و میتوانید با مراجعه به وب سایت این گروه اطلاعات بیشتری از خدمات این استارتاپ کسب کنید.