ریسر

ریسر arad accelerator badge

سیرلسیر

استارتاپ ریسر در سال 1400 توسط محمد در شهر ریسر شکل گرفت. این استارتاپ توانست با مدیریت محمد در قالب یک استارتاپ 1" نفره، با دنبال کردن مدل b2b در قالب یک شرکت ثبت شده خدمات خود را بر بستر website ارائه کند. این استارتاپ اکنون در وضعیت start به سر میبرد و میتوانید با مراجعه به وب سایت این گروه اطلاعات بیشتری از خدمات این استارتاپ کسب کنید.